Lượt xem: 14799

Thời hạn và quy định về kiểm định thang máy

Mã sản phẩm : 1462242361

0VNĐ
Số lượng:


  Bạn đang tìm hiểu thời hạn và quy định về kiểm định thang máy, thang cuốn, băng tải chở người.
   

      * Kiểm định thang máy
      * Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy
      * Cấu tạo thang máy điện
      Hướng dẫn sử dụng thang máy
   Quy định về kiểm định thang máy, thang cuốn

  + Thang máy, thang cuốn phải được kiểm định trong các trường hợp sau:
       - Trước khi đưa vào sử dụng, sau khi lắp đặt hoàn chỉnh
       - Kiểm định định kỳ sau khi hết thời hạn kiểm định lần trước
       - Kiểm bất thường do người hoặc đơn vị sử dụng nghi nghờ về chất lượng cũng như độ an toàn của thang hoặc do cơ quan có chức năng yêu cầu
  + Những quy định về kiểm định thang máy
       - Thuộc danh mục bắt buộc phải kiểm định và được nêu trong thông tư số 53/2016/TT - BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ lao động - thương binh và xã hội “Ban hành các danh mục thiết bị máy móc, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”.
      - Quy trình hay các bước kiểm định: Đối với thang máy điện QTKĐ 21/2016/BLĐTBXH, thang cuốn QTKĐ 25/2016/BLĐTBXH ban hành theo thông tư 54/2016-TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 củ Bộ lao động.

  Thời hạn kiểm định thang máy và thang cuốn

  Được nêu tại quy trình kiểm định QTKĐ 21/2014/BLĐTBXHQTKĐ 25/2016/BLĐTBXH, cụ thể:

  a1. Thời hạn kiểm định định kỳ là 03 năm. Đối với thang máy điện đã sử dụng trên 10 năm đến dưới 20 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm. Đối với thang máy điện đã sử dụng trên 20 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.
  a2.Thời hạn kiểm định định kỳ là 04 năm. Đối với thang cuốn, băng tải chở người có thời hạn sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm
  b. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.
  c. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.
  d. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thì thực hiện theo quy định của Quy chuẩn đó.
   
   

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật